• Home  /
  • Танхимын сургалт:   /
  • ДЗОУБ-н “хайлааст” салбар, Дүүргийн улаанзагалмайн хороо, хорооны иргэний

ДЗОУБ-н “хайлааст” салбар, Дүүргийн улаанзагалмайн хороо, хорооны иргэний

                2016 оны 09 дүгээр сарын 12, 13, 14-ны өдөрүүдэд Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18 дугаар хороодын “Нийтийн эргүүл” 150 иргэдэд Олон нийтэд тулгуурлсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн дагуу “Өрхийн бэлэн байдал” сэдвээр танхимын сургалтыг ДЗОУБ-н “хайлааст” салбар, Дүүргийн улаанзагалмайн хороо, хорооны иргэний танхимын ажилтан нартай хамтран зохион байгуулж ажиллаа. Танхимын сургалтанд хамрагдан оролцсон нийтийн эргүүл, хэсгийн ахлагч нарт баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье ЧДОБХэлтэс 2016.09.14

Written by admin

Leave a comment