Topbar widget area empty.
  • Home  /
  • Мэдээ   /
  • Галын аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа.
Галын аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа. IMG_0147 Full view

Галын аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа.

       2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр Чингэлтэй Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан сургалтын төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу Сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороонд байрлах Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн ажилчин албан хаагчдад гал түймэр, газар хөдлөлтийн тухай ойлголт, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аюул тохиолдсон үед авах арга хэмжээ тухай сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн 91 ажилтан албан хаагч хамрагдан галын аюулгүй байдал, газар хөдлөлтийн тухай санамж сэрэмжлүүлгийн материал 80 ширхэг тарааж ажиллалаа.

IMG_0140

IMG_0145

Written by Чингэлтэй дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Leave a comment