Topbar widget area empty.
  • Home  /
  • Мэдээ   /
  • 2018-2019 оны Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг шалгалаа.
2018-2019 оны Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг шалгалаа. IMG_0335 Full view

2018-2019 оны Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг шалгалаа.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2018 оны 09 дүгээр 17-ны өдрийн “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийг шалгах ажлын хэсэг томилох тухай” А/92 дугаар тушаалаар дэд дарга, дэд хурандаа Н.Нямхорлоогоор ахлуулсан ажлын нэгдүгээр хэсэг Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, ГТУА-10 дугаар ангийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц, барилга байгууламжийн ашиглалт, машин техникийн засвар үйлчилгээтэй газар дээр нь танилцаж өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, хийж гүйцэтгэсэн ажилд үнэлэлт дүгнэлт, мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч ажиллалаа.

IMG_0338

IMG_0311
Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, ГТУА-10 анги өвөлжилтийн бэлтгэл ажил шалгах шалгалтаар 91 А үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

IMG_0320

Written by Чингэлтэй дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Leave a comment