• Home  /
  • Мэдээ   /
  • Сурагчид Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвд сургалтанд хамрагдлаа.

Сурагчид Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвд сургалтанд хамрагдлаа.

         Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс,  Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг, Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагын Хайлааст орон нутгийн хөтөлбөртэй хамтран Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 37 дугаар сургууль, Хайлаастын 72 дугаар сургуулийн нийт 100 сурагчийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас хамгаалах мэдлэг, дадлага олгох сургалтанд  хамрууллаа. Сургалтаар  гамшгийн эрсдэл эмзэг байдлыг бууруулах, аливаа гамшгийг хохирол багатай даван туулах, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг хэрхэн ашиглах талаар Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх анхан шатны мэдлэгийг олгож,  сургалтын   танхимуудтай  танилцлаа.

1

4

3

Written by Чингэлтэй дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Leave a comment