• Home  /
  • Мэдээ   /
  • Хэлтсийн даргын нэрэмжит хүйтний улирлын хувцасны үзлэг зохион байгууллаа.
Хэлтсийн даргын нэрэмжит хүйтний улирлын хувцасны үзлэг зохион байгууллаа. received_1963572630608442 Full view

Хэлтсийн даргын нэрэмжит хүйтний улирлын хувцасны үзлэг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Хүйтний улирлын хувцасанд шилжүүлж, хувцасны нэгдсэн үзлэг зохион байгуулах тухай” А/340 дүгээр тушаал, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/110 дугаар тушаалыг үндэслэн Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын нэрэмжит   хувцас жагсаалын үзлэгийг урьдчилсан байдлаар нийт бие бүрэлдэхүүнд 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр 11:00 цагт ангийн жагсаалын талбайд зохион байгууллаа.

Хэлтсийн дарга нийт алба хаагчдад хүйтний улирлын хувцас, жагсаалын нэгдсэн үзлэгээр ямар нэгэн зөрчил дутагдал гаргахгүй, албаны хувцасны өнгө үзэмжийг сайжруулан, цэргийн хэргийн мэдлэг болон хөдөлгөөний хувиргалтыг сайжруулан ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгсөн. received_1980885961949740 received_339679139931571 received_193205314890135 received_335887590322687 received_367134863856236

 

 

Written by Чингэлтэй дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Leave a comment