• Home  /
 • УИХ тогтоол, МУ-ын ерөнхийлөгчийн зарлиг, ОУ-н гэрээ, ЗГ-н тогтоол, сайдын тушаал

УИХ тогтоол, МУ-ын ерөнхийлөгчийн зарлиг, ОУ-н гэрээ, ЗГ-н тогтоол, сайдын тушаал

 1. УИХ-ын тогтоол, МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, ОУ-ын гэрээ, ЗГ-ын тогтоол, сайдын тушаал бусад
 2. УИХ-ын тогтоол:
 3. legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
 4. legalinfo.mn – ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
 5. legalinfo.mn – ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
 6. legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
 7. legalinfo.mn – Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралт
 8. legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030
 9. legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ЦАЦРАГ ИДЭВХТ АШИГТ МАЛТМАЛ БОЛОН ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
 10. legalinfo.mn – СТРАТЕГИЙН НӨӨЦИЙН БАРАА, МАТЕРИАЛЫН НЭР, ТӨРӨЛ
 11. legalinfo.mn-ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 12. legalinfo.mn-ГАЗРЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга
 13. legalinfo.mn-Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөр батлах тухай
 14. legalinfo.mn-ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 15. legalinfo.mn-ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 16. legalinfo.mn-Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай
 17. legalinfo.mn-Нийтийн сонсголын тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
 18. legalinfo.mn-Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай
 19. legalinfo.mn-Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай
 20. legalinfo.mn-Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай
 21. legalinfo.mn-МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ2030 БАТЛАХ ТУХАЙ
 22. legalinfo.mn-МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
 23. legalinfo.mn-МОНГОЛ УЛСЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГЫН ҮНДСИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
 24. legalinfo.mn-Захиргааны ерөнхий хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
 25. МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг:
 26. legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРАМ
 27. legalinfo.mn-ДЭЭД ОФИЦЕРЫН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ ЦЭРГИЙН ЦОЛНЫ ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
 28. Засгийн газрын тогтоол:
 29. legalinfo.mn – ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
 30. legalinfo.mn – ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ТУХАЙ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ
 31. legalinfo.mn – БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН АЮУЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
 32. legalinfo.mn – ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
 33. legalinfo.mn – ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ
 34. legalinfo.mn – ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН АЛБАД
 35. legalinfo.mn – ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ
 36. legalinfo.mn – ГАМШГИЙН НӨӨЦӨӨС БАРАА,МАТЕРИАЛ ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ,НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ
 37. legalinfo.mn – ГАН, ЗУДЫН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ
 38. legalinfo.mn – ГЭНЭТИЙН АЮУЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ҮЕД НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
 39. legalinfo.mn – ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР
 40. legalinfo.mn – ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАГВАР
 41. legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ
 42. legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ
 43. legalinfo.mn – МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
 44. legalinfo.mn – НӨӨЦИЙН БАРАА,МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ,ХАДГАЛАХ,ШИНЭЧЛЭХ,ХЭВ ИЙН ХОРОГДОЛ ТООЦОХ ЖУРАМ
 45. legalinfo.mn – ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН БАЙГУУЛЛАГЫН ОФИЦЕР, АХЛАГЧ НАРТ АЛБАН АЖЛЫН ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
 46. legalinfo.mn – СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ БОЛОН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭНД ОРОХ УС ЦАГ АГААРЫН АЮУЛТАЙ БОЛОН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ЖАГСААЛТ
 47. legalinfo.mn – ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ТУСЛАМЖ ОЛГОХ НӨХЦӨЛ, ЖУРАМ
 48. legalinfo.mn – УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
 49. legalinfo.mn – УС ЦАГ АГААР, ОРЧНЫ АЮУЛТАЙ, ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ТАЛААР УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭ ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ
 50. legalinfo.mn – ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР УС ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭГ ЗАРЛАХ ХУВААРЬ
 51. legalinfo.mn – ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ОБЪЕКТЫГ ЭРСДЭЛИЙН АНГИЛАЛД ХАМААРУУЛАХ ШАЛГУУР,ҮЗҮҮЛЭЛТ
 52. legalinfo.mn – ШИЛЭН ДАНСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВИХ МЭДЭЭЛЛИЙН АГУУЛГА, НИЙТЛЭГ СТАНДАРТЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ
 53. legalinfo.mn-ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 54. legalinfo.mn-ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН АЛБАДЫГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
 55. legalinfo.mn-ГАМШИГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЛЭХ ЦУС ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТЭДГЭЭРИЙГ ОРЛОХ БЭЛДМЭЛИЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
 56. legalinfo.mn-ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм
 57. legalinfo.mn-ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын дүрэм
 58. legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх
 59. legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ нөөцийн  бараа авах хадгалах
 60. legalinfo.mn-ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ Украйн улстай Онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах
 61. legalinfo.mn-ШУВУУНЫ ТОМУУ БОЛОН МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТЭМЦЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 62. legalinfo.mn-ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ХШтын объектыг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах
 63. legalinfo.mn-ЦОЛНЫ НЭМЭГДЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЖ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 64. legalinfo.mn-ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ Украйн улстай Онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах
 65. legalinfo.mn-ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах
 66. legalinfo.mn-ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Газар хөдлөлт
 67. legalinfo.mn-ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр
 68. legalinfo.mn-УУЛ УУРХАЙН АВРАХ АЛБАНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 69. legalinfo.mn-НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР БОДОХ ЦАЛИНГИЙН ИТГЭЛЦҮҮР ТЭТГЭВРИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭНТОГТООХ ТУХАЙ
 70. legalinfo.mn-ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦООГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ
 71. legalinfo.mn-КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Улсын онцгой комиссын
 72. legalinfo.mn-ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 73. legalinfo.mn-ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 74. legalinfo.mn-ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга нийтлэг стандартыг тогтоох тухай
 75. legalinfo.mn-ЖУРАМ ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БОЛОН ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ ой хээрийн түймэр
 76. legalinfo.mn-ЖУРАМ ЖАГСААЛТ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ ус цаг агаар
 77. Сайдын тушаал:
 78. legalinfo.mn – АРХИВЫН БАЙГУУЛЛАГАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ДҮРЭМ
 79. legalinfo.mn – ГАХАЙН ҮРЖИЛ, АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН ХАМ ШИНЖ ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ ЗААВАР
 80. legalinfo.mn – ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭР ГАРСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, БҮРТГЭХ, ТҮҮНИЙ МӨРӨӨР ЯАРАЛТАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ ТҮР ЖУРАМ
 81. legalinfo.mn – ОЙН ТҮЙМРИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ АРГАЧИЛАЛ
 82. legalinfo.mn – Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал
 83. legalinfo.mn – Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам
 84. legalinfo.mn – ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ
 85. legalinfo.mn – ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛД ХАМРУУЛСАН БОДИСЫН ЖАГСААЛТ
 86. legalinfo.mn – ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛЛЫГ АШИГЛАХ АРГАЧЛАЛ
 87. legalinfo.mn – Хорио цээр тогтоох өвчний жагсаалт
 88. legalinfo.mn – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах,шалгалт авах журам
 89. legalinfo.mn-БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ
 90. legalinfo.mn-ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Архивын байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн
 91. legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай
 92. legalinfo.mn-ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
 93. legalinfo.mn-УУЛ УУРХАЙН АВРАХ АЛБАНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 94. legalinfo.mn-ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ Хорио цээр хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал амьтны өвчний жагсаалт
 95. legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах шалгалт авах журам
 96. Агентлагын даргын тушаал:
 97. legalinfo.mn – 1БҮЛЭГ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ. 2.БҮЛЭГ БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВ. 3БҮЛЭГ ТӨРИЙН АРХИВ
 98. legalinfo.mn – АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН НОРМ, НОРМАТИВ
 99. legalinfo.mn – Журам батлах тухай _ Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай__
 100. legalinfo.mn – Заавал мэдээлэх өвчний жагсаалт
 101. legalinfo.mn-Архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм норматив батлах тухай
 102. legalinfo.mn-НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЦИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
 103. legalinfo.mn-МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 104. ОУ-ын гэрээ,конвенц:
 105. legalinfo.mn – МӨНГӨН УСНЫ ТУХАЙ МИНАМАТАГИЙН КОНВЕНЦ
 106.  Бусад:
 107. legalinfo.mn – OЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ
 108. legalinfo.mn – ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ ЖУРАМ